Nastanek Spirale

Prvi center smo ustanovili 22.4. 1996 v Celju z namenom, da bomo pomagali pri reševanju številnih težav, ki se pojavljajo na Vaši življenjski poti. Kot vsak začetek je bil tudi naš težak, vendar smo vztrajali, saj nas je gnala želja pomagati in si nabirati nove izkušnje.

Začeli smo z izvajanjem enega samega programa 1 uro dnevno, ki je bil namenjen vsem življenjskim težavam na splošno. Po nekaj mesecih delovanja so obiskovalci dosegli številna izboljšanja svojih težav na vseh življenskih področjih.

Informacije o uspehih naših obiskovalcev so se hitro širile in obiskovalo nas je vse več novih ljudi. S povečevanjem števila obiskovalcev smo začeli postopoma uvajati več ur različnih programov dnevno, ki so bili namenjeni skupinam ljudi s specifičnimi težavami, kar se je pokazalo za zelo uspešno. Poleg vsakodnevnih programov smo Vam začeli ponujati tudi dodatne programe, ki potekajo občasno.

Leta 1999 smo se začeli povezovati s Academy of Potential Education iz Nove Zelandije, kjer se izobražujejo višji inštruktorji, svetovalci za življenje. Preko te akademije smo spoznali tudi ljudi iz sorodnih centrov po svetu in razvilo se je sodelovanje s centri na Hrvaškem v Zagrebu, v Nemčiji v Hamburgu in v Angliji v Londonu.

Ker smo želeli, da bo naša pomoč dostopna čim večjemu številu obiskovalcev, smo septembra 2003 odprli še nov center v Ljubljani.