Zvočna knjiga Fenomenizem

Ker je knjiga Fenomenizem doživela med bralci topel sprejem in pozitiven odziv, s pomočjo knjige, pa so nekateri tudi uspeli spremeniti svoje življenje na bolje, se nam je v Spirali porodila ideja, da bi vsebino knjige ponudili tudi v obliki, ki je primerna za tiste, ki ste preveč zaposleni, da bi našli dovolj prostega časa za branje, ali pa za tiste, ki preprosto ne berete radi. Odločili smo se za izdajo zvočnega zapisa knjige na CD-jih. Nastala je Zvočna knjiga Fenomenizem.

Tako se lahko z vsebino knjige seznanjate med vožnjo, med opravljanjem domačih opravil ali pa si CD-je predvajate v službi namesto, da bi poslušali radio. Ves tekst na CD-jih bere LT mojstrica Lea, ki skozi svoj govor prevaja enako vesoljno energijo, kot jo občuti bralec knjige, le da jo poslušalec občuti še močneje.

Zvočna knjiga je razdeljena na več delov:

  I. del je sestavljen iz kompleta 9 CD-jev:
 • 1. CD: Kdo smo mi – ljudje vsebuje 1. poglavje knjige z naslovom Kdo smo mi? Popeljal vas bo v globino razumevanja o tem, kdo ali kaj v resnici ljudje smo, v čem se truplo razlikuje od živega telesa. Dojeli boste tudi, kaj je telo in kaj energija in od kod prihaja energija.
 • 2. CD: O sporočilih – 1. del zajema del 2. poglavja z naslovom Sporočila in poslušalca seznanja s tem, kaj so sporočila in kaj so informacije.
 • 3. CD: O sporočilih – 2. del zajema del 2. poglavja z naslovom Sporočila in poslušalcu razlaga zaradi česa imajo sporočila učinke, kaj narekuje moč in kaj uporabnost sporočil in kako nastane energija. Na koncu pa je poslušalec seznanjeni še z vrstami sporočil in z izrazoma postnatalen in prenatalen.
 • 4. CD: O sporočilih – 3. del zajema del 2. poglavja z naslovom Sporočila. S poslušanjem tega teksta poslušalec globlje dojame pojme nova, sveža in stara sporočila. Ob koncu pa je posredovan še povzetek o sporočilih.
 • 5. CD: O duši – 1. del zajema del 3. poglavja knjige z naslovom Duša. V tem tekstu je poslušalec popeljan v svet duše. Najprej bo dojel, kako sporočila pridejo v človeško bitje. Dobil bo odgovore na naslednja vprašanja: Kaj povzroči naše odzive? Kaj povzroči, da lahko sporočila sprejmemo? Od kod pridejo v nas ideje? Znanje pa je zaokroženo z definicijo pojma duša.
 • 6. CD: O duši – 2. del zajema del 3. poglavja knjige z naslovom Duša. Ta tekst poslušalca popelje v globlje dojemanje življenjskih sporočil. Najprej ga seznani z vrstami življenjskih sporočil glede na izvor, nato s tem, kako nastane energija, zaradi katere je človeško bitje aktivno. Tekst se konča z razlago postnatalnih in prenatalnih, ter starih in svežih življenjskih sporočilih.
 • 7. CD: Prebavni sistem duše in ego zajema del 3. poglavja knjige z naslovom Duša. Poslušalca seznanja s prebavnim sistemom duše, z egom in s povezavo med obnašanjem in prebavnim sistemom duše.
 • 8. CD: Odpuščanje starih sporočil in duh zajema del 3. poglavja knjige z naslovom Duša. V tem delu je poslušalec seznanjen z osnovnimi načini  čiščenja duše. Sledi povezava med obnašanjem in prebavnim sistemom duše. Nato pa poslušalec  spozna še, kaj je duh in vrste duha. Ob koncu pa je seznanjeni še s povezavo med duhom, dušo, telesom in sporočili. 9. CD Gradniki sporočil zajema celotno 4. poglavje iz knjige.  V tem tekstu poslušalec izve, kaj gradi sporočila, kaj so elementi, kakšne so njihove lastnosti in kakšen je njihov medsebojni vpliv. Na koncu pa še izve, kakšna je povezava med elementi in človekom.

Odlomek

  II. del je sestavljen iz kompleta 8 CD-jev:
 • 1. CD: O življenju vsebuje 5. poglavje knjige z naslovom Življenje. V tem tekstu je poslušalec seznanjen s tem, kako nastane življenje in kaj je življenje. V nadaljevanju pa izve še malo več o povezavi in vesoljnih postajah, na katere smo povezani. Za tem pa dobi še odgovore na naslednja vprašanja: Kaj je konec življenja? Kaj se zgodi ob izgubi povezave?  Kaj se zgodi ob prenehanju sprejemanja programa? Kdaj duša zapusti telo? Kdaj človeško bitje odvrže telo? Koliko časa živi človeško bitje? Kaj je namen življenja? Kaj je čista duša? Po čem spoznamo, da ima človeško bitje čisto dušo? Zakaj je treba očistiti dušo? Kaj odloča o kvaliteti življenja človeškega bitja? Kaj odloča o tem, na katero vesoljno postajo je povezano človeško bitje?
 • 2. CD: Vsebuje 6. poglavje knjige z naslovom Smrt in dogajanje po njej. V tem tekstu je poslušalec seznanjen s temami: Pravilno obnašanje ob smrti; Razdelitev duše po smrti; Svetovi, kamor gremo po smrti; Angeli; Izvor duš, ki se naselijo v telesa ; Prehodi iz enega v drug svet;
 • 3. CD: Pripomočki za vstop v raj – 1. del obsega 7. poglavje knjige z naslovom Življenjska pozicija, kjer je poslušalcu razloženo, kaj življenjska pozicija.
 • 4. CD: Pripomočki za vstop v raj – 2. del obsega 8. poglavje knjige z naslovom Vera in poslušalca seznanjeni z naslednjimi temami; Kdaj potrebujemo vero; Kaj je vera; Kako deluje vera; Stopnje in vrste vere; Kdaj vera ni več potrebna; Povezava med vero in pozicijo;
 • 5. CD: Pripomočki za vstop v raj – 3. del obsega 9. poglavje knjige z naslovom Zavedanje. V tem tekstu poslušalec izve nekaj več o zavedanju, zavesti in prepoznavi.
 • 6. CD: Pripomočki za vstop v raj – 4. del obsega 10. poglavje knjige z naslovom Resnica in poslušalcu pobližje predstavi pojem resnice.
 • 7. CD: Pripomočki za vstop v raj – 5. del obsega 11. poglavje knjige z naslovom Morala. Besedilo se dotakne tem: morala, morala civilizacije, morala družbe, morala posameznika, vrhunska morala, sprememba morale, ukrepi za izvajanje morale.
 • 8. CD: Pripomočki za vstop v raj – 6. del obsega 12. poglavje knjige z naslovom Modrost. S poslušanjem tega CD-ja bo poslušalec seznanjen z modrostjo in pametnostjo, ter z razlago vseh pripomočkov za vstop v raj s stališča sporočil.

Odlomek

  III. del je sestavljen iz kompleta 7 CD-jev:
 • 1. CD: O Life Technology 1.del O nastanku LT, Zgodovinski pregled razvoja tehnologij, Kaj je tehnologija, Kaj je LT,
 • 2. CD: O Life Technology 2.del Kako deluje LT, Vstopanje v LT,Kaj proizvaja LT
 • 3. CD: Fenomenizem 1.del Pregled nastanka in razvoja človeka, stil življenja nekoč in danes
 • 4. CD: Fenomenizem – 2,del Stil življenja v prihodnosti, fenomenizmu, osnovni principi današnji stila življenja, osnovni principi stila življenja v fenomenizmu, rezultati novega stila življenja, nastop fenomenizma
 • 5. CD: Zdravje 1.del Kaj je bolezen, Metode zdravljenja
 • 6. CD: Zdravje 2.del Zdravje v fenomemizmu, vpliv LT na zdravje, izguba zdravja, nastanek bolezni, pridobivanje zdravja
 • 7. CD: O čustvih Kaj so čustva, vrste čustev, vzroki za čustveno odzivanje, jin-jang princip, čustvena stabilnost, vpliv LT na čustva, čustva v fenomenizmu V nastanku pa so še IV.del (splošno o odnosih med ljudmi), V.del (odnosi med življenjskima partnerjema) in VI.del (družina, služba)

Odlomek

V pripravi sta še IV. in V. del, tako da bo Zvočna knjiga Fenomenizem skupaj vsebovala pet delov.

Zvočno knjigo Fenomenizem si lahko naročite s plačilom po povzetju komplete CD-jev, ki jih naročite po elektronski pošti, ali na telefonski številki 041/630-888. Nakup CD-jev pa je možen tudi v naših centrih.