Novice

Knjiga Fenomenizem

Knjiga Fenomenizem

V knjigi FENOMENIZEM so zajeta vsa predavanja o bistvu življenja, kakor ga je dojela LT mojstrica Lea Zgonik.

Zvočne zapise Leinih predavanj je Anton Mikac uredil in jih oblikoval v knjigo s katero je prvič v celoti zapisana vsa dosedanja teorija, znanje Fenomenizma, najnovejše metode mojstrice Aiping Wang. Predavanja so znanje mojstrice Lee o tej metodi. Knjiga je unikatna energijsko in snovno.

Vsebina

 • kaj je človeško bitje
 • razlika med živim človekom in truplom
 • kaj je telo in kaj energija
 • od kod prihaja energija
 • kaj so sporočila
 • kaj so informacije
 • moč in uporabnost sporočil
 • kako nastane energija
 • vesoljna in materialna sporočila
 • prenatalna in postnatalna sporočila
 • sveža in stara sporočila
 • kako pridejo sporočila v človeško bitje
 • kaj je duša
 • sporočila v duši glede na izvor
 • nastanek energije
 • zaradi katere je človeško bitje aktivno
 • stara in sveža življenjska sporočila
 • prebavni sistem duše in ego
 • duh
 • kaj gradi sporočila
 • kaj so elementi
 • lastnosti elementov
 • povezava petih elementov s človekom
 • nastanek življenja
 • kaj je življenje
 • konec življenja
 • namen življenja
 • kvaliteta življenja
 • pravilno obnašanje ob smrti
 • razdelitev duše po smrti
 • svetovi, kamor gremo po smrti
 • izvor duš, ki se naselijo v človeško telo
 • prehodi iz enega v drugi svet
 • kaj je življenjska pozicija
 • vpliv življenjske pozicije na obnašanje
 • opredelitev nekaterih pozicij
 • prepoznavanje dobre in slabe pozicije
 • kdaj potrebujemo vero
 • kaj je vera
 • kako deluje vera
 • stopnje vere
 • kdaj vera ni več potrebna
 • zavedanje
 • prepoznava
 • zavest
 • resnica civilizacije oziroma družbe
 • resnica posameznika
 • vesoljna resnica
 • kaj je morala
 • morala civilizacije
 • morala družbe
 • morala posameznika
 • vrhunska morala
 • sprememba morale
 • ukrepi za izpolnjevanje morale
 • modrost in pametnost
 • pripomočki za vstop v raj s stališča sporočil
 • kaj je tehnologija
 • zgodovinski pregled tehnologij,  kaj je Life Technology
 • o nastanku Life Technology
 • kako deluje  Life Technology
 • vstopanje v  Life Technology
 • kaj proizvaja Life Technology
 • nastanek in razvoj človeka
 • stil življenja v preteklosti
 • stil življenja v sedanjosti
 • stil življenja v prihodnosti
 • rezultati novega stila življenja
 • nastop fenomenizma
 • kaj je bolezen
 • metode zdravljenja
 • dobivanje zdravja,  izguba zdravja
 • vpliv Life Technology na zdravje
 • zdravje v fenomenizmu
 • kaj je čustvo
 • čustveno odzivanje
 • jin jang ravnovesje
 • vpliv Life Technology na čustva
 • čustva v fenomenizmu
 • kaj so medsebojni odnosi
 • namen stikov z drugimi ljudmi
 • tipi medsebojnih odnosov glede na stike
 • osnovni načini obnašanja v medsebojnih odnosih
 • fokusiranje
 • vključevanje
 • spoštovanje
 • pričakovanje
 • zaljubljenost
 • ljubezen
 • posesivnost
 • ljubosumje
 • zadrževanje in spuščanje ega
 • partnerska oziroma zakonska zveza
 • namen zveze
 • vzroki za nastanek zveze
 • izbira partnerja
 • kriza v zvezi
 • odprava krize
 • različni pogledi na spolnost
 • namen seksa
 • ženski in moški orgazem
 • problemi v spolnosti in rešitve
 • namen družine
 • namen rojevanja otrok
 • odnos med starši in otroki
 • prenatalni namen starševstva
 • namen otrok prihodnosti
 • srečna družina
 • problemi v družini
 • posel
 • denar
 • sposobnosti, pomanjkanje denarja
 • odnosi na delovnem mestu.

INFORMACIJE