Nastanek Spirale

Prvi center smo ustanovili 22.4.1996 v Celju z namenom, da bomo pomagali pri reševanju številnih težav, ki se pojavljajo na Vaši življenjski poti. Kot vsak začetek je bil tudi naš težak, vendar smo vztrajali, saj nas je gnala želja pomagati in si nabirati nove izkušnje.

Začeli smo z izvajanjem enega samega programa 1 uro dnevno, ki je bil namenjen vsem življenjskim težavam na splošno, predvsem pa zdravljenju bolezni. Po nekaj mesecih delovanja so obiskovalci dosegli številna izboljšanja svojih težav. Vedeli smo, da znamo odlično pomagati pri zdravstvenih težavah, presenetilo pa nas je, da so naši obiskovalci tudi prenehali piti alkohol in kavo, opustili kajenje, dobili večjo voljo do dela, izboljšali storilnost, postali bolj kreativni in se bolje razumeli tako s svojimi domačimi kot s sodelavci.

Informacije o uspehih naših obiskovalcev so se hitro širile in obiskovalo nas je vse več novih ljudi. S povečevanjem števila obiskovalcev smo začeli postopoma uvajati več ur različnih programov dnevno, ki so bili namenjeni skupinam ljudi s specifičnimi težavami, kar se je pokazalo za zelo uspešno. Poleg vsakodnevnih programov smo Vam začeli ponujati tudi dodatne programe, ki potekajo občasno.

Leta 1999 smo se začeli povezovati s Academy of Potential Education iz Nove Zelandije, kjer se izobražujejo višji inštruktorji, svetovalci za življenje. Preko te akademije smo spoznali tudi ljudi iz sorodnih centrov po svetu in razvilo se je sodelovanje s centri na Hrvaškem v Zagrebu, v Nemčiji v Hamburgu in v Angliji v Londonu.

Ker smo želeli, da bo naša pomoč dostopna čim večjemu številu obiskovalcev, smo septembra 2003 odprli še nov center v Ljubljani.

Danes tako v obeh centrih dnevno (tudi ob sobotah, nedeljah in praznikih) poteka 5 različnih skupinskih energijskih programov, individualni energijski tretmaji, individualna svetovanja. Dvakrat tedensko poteka NOVITA in enkrat tedensko tematska predavanja o življenjskih zakonitostih in kvaliteti. Poleg teh programov organiziramo tudi enkrat do dvakrat letno tečaje za določeno življenjsko področje, energijske počitnice, energijske piknike s športnimi igrami in praznovanja ob rojstnih dnevih naših obiskovalcev. Večkrat letno pa se ob vikendih odpravimo tudi na enodnevne izlete. Začeli smo tudi usposabljati ljudi za energijskega inštruktorja in energijskega terapevta. Oboji s pomočjo prenašanja energije pomagajo drugim. Inštruktorji ljudi učijo in energijo prenašajo preko govora, terapevti pa ljudem preko rok in svojega dobrega notranjega stanja posredujejo energijo za dvig vitalnosti. Leta 2009 smo razvili enkratno energijsko terapijo za hrbet DORVITA.

V prihodnosti načrtujemo še nove centre za kvaliteto življenja v ostalih regijskih centrih v Sloveniji, saj je v nas še vedno ostala prvotna želja – pomagati čim večjemu številu ljudi do zdravja, ustvarjalnosti, urejenih medsebojnih odnosov in sposobnosti, ki so potrebne za kvalitetno življenje v 21. stoletju, v času, ko se človeštvo sooča z vse večjimi izzivi.